fr dk

lise

Lise Arends Olsen

Lise Arends Olsen er født i Ordrup, nord for København. Efter en studentereksamen fra Ordrup Gymnasium og en uddannelse som tresproglig korrespondent ved Handelshøjskolen i København fulgte en række år med studier og arbejde i henholdsvis Frankrig, Cali (Colombia), Oslo og Stockholm.

En langvarig bosættelse i det fransktalende Schweiz resulterede bl.a. i mange års studier af fransk og jura og siden i en ansættelse som assistant ved Universitetet i Genève. Derefter fulgte frivilligt hjælpearbejde ved den internationale Arbejdsorganisation (ILO) og en aktivitet som juridisk konsulent i kvindeorganisationen Centre-F-Information i Genève med arbejdsområder indenfor familieret og kvindestatus.

En udtalt interesse for historie og retshistorie førte til en doktorgrad i romerret ved Lausannes universitet i 1998 med afhandlingen: La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome; L'évolution du droit jusqu'au début de l'Empire. Afhandlingen blev tildelt to priser og medførte en række foredrag bl.a ved det amerikanske bibliotek i Genève samt universitetet i Fribourg og det romerske museum i Nyon, Schweiz.

Det var stadigvæk interessen for historie, denne gang forbindelsen mellem Danmark og det franske Schweiz i det 18e århundrede, som resulterede i to bøger: Regards du Danemark, Echanges avec la Suisse au 18e et 19e siècles på fransk i 2007 og Sophie og Fanny Baggesen i medgang og modgang på dansk i 2012. Som anerkendelse for dette arbejde modtog forfatteren Jens Baggesen prisen 2014.

I 2017 udkommer Breve til Fruen på Sølyst hos forlaget Underskoven. Denne bog, som kun findes på dansk, fortæller om Charlotte Schimmelmann (1757-1816) og hendes interessante liv med mange spændende begivenheder i København og ved Christian VIIs og Frederik Vs hof i slutningen af det 18. begyndelsen af det 19. århundrede.

Email : arendsolsen@gmail.com