fr dk --> Home

La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rome

(Kvinden og barnets retsstilling i konkubinatet fra Roms grundlæggelse til indførelsen af kejserdømmet)

lise

Her beskrives udviklingen af kvinders og børns retsstilling i konkubinatet i Antikkens Rom. Et emne som både er retshistorisk og aktuelt, da det fremgår, at udviklingen af denne institution - på visse betingelser og takket være de romerske juristers udlægning af lovene - opnåede en status, som kan ligestilles med det moderne konkubinat.

Samtidig behandles emner som også i Antikken var af stor betydning for kvinder og børn: Pædopheli, incest og legale abortmuligheder.

Man hører her om, hvordan kvindens retsstilling i Rom udviklede sig gennem Antikken, og hvorledes hun gradvist opnåede en udstrakt frihed i teori som i praksis.

Afhandlingen blev udgivet af forlaget Peter Lang i Bern, Schweiz 1999 og har modtaget to priser: